Logo Xerais

Info autor/a

Gutiérrez Izquierdo, Ramón

(enviar correo)

Ramón Gutiérrez Izquierdo, membro do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, é profesor titular no Campus de Ourense, onde imparte as materias de lingua e literatura galega. Cursou estudos de Filosofía e Ciencias da Educación, de Psicoloxía e Pedagoxía, e formou parte da Sección de Literatura do Consello da Cultura Galega. Ademais de varios libros e artigos sobre literatura galega e da tradución da obra de Douglas Gifford, Warriors, Gods & Spirits of the Central and South American Mythology, publicou Lecturas de nós. Introducción á literatura galega (Xerais, 2000), obra que ao longo de máis de quiñentas páxinas enfía o discorrer histórico da literatura galega, desde os trobadores ata finais do século XX, a partir de 27 textos significativos -quince poemas e doce relatos-, que comenta e interpreta en conexión con variados motivos das letras universais. Tamén é o responsable da edición dos relatos de Antonio Sánchez Lorenzo -un xogo de imposturas e suplantacións- aparecidos co título de Cincuenta asasinatos breves e un prólogo (Xerais, 2001). Desde hai dez anos dirixe o curso de «Interpretación e Creación literaria» da Universidade de Vigo. En 2009, o volume Shakespeare´s Sonnets Global (Edited by Manfred Pfister and Jürgen Gutsch), que reúne traducións escollidas dos sonetos do bardo inglés a máis de sesenta e cinco linguas, incluíu a versión de Ramón Gutiérrez Izquierdo do soneto 128, aparecido na revista Viceversa como parte dun ensaio sobre a tradución da poesía lírica en xeral e as versións ao español e ao portugués dos poemas de William Shakespeare. En 2011 publicou a edición bilingüe dos Shakespeare´s Sonnets, que inclúe comentarios pormenorizados de todos e cada un dos Sonetos do bardo de Stratford.

As súas obras como autor/a