Logo Xerais

Info autor/a

García, Xosé Ramón

(enviar correo)

Xosé Ramón García Martínez (Pontevedra, 1950) é actualmente catedrático de Bioloxía e Xeoloxía no IES do Castro (Vigo). Simultaneou durante moitos anos esta actividade docente coa recollida de información botánica no campo, resultado da cal son unha trintena de publicacións das que é autor ou coautor. É coñecido dos afeccionados por anteriores obras de divulgación botánica, como Pequena flora de Galicia (1979) ou Guía de plantas con flores de Galicia (Xerais 1991).

As súas obras como autor/a