Logo Xerais

Info autor/a

Marcos, Xesús Manuel

(enviar correo)

Xesús Manuel Marcos (Seoane do Caurel, 1967), cursou estudos de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente traballa como funcionario da Administración de Xustiza en Madrid. Deuse a coñecer como narrador en 1994 co relato "Aliados solitarios", Premio Modesto Rodríguez Figueiredo do Pedrón de Ouro (1994), ao que seguiron o Premio Manuel Murguía do Concello de Arteixo (1994) polos seus relatos "A cela de arame" e "Fuxidos" (publicados no volume Relatos, 1995) e o Premio de Novela Curta do Concello de Marín (1996). Dende entón, publicou os libros de relatos Terra queimada (1997), que mereceu o Premio de Narración Curta Ricardo Carvalho Calero convocado polo Concello de Ferrol no ano 1995 e Fonte de Esperante (2005); ademais das novelas En terra perigosa (1996); O brindo de ouro. I. A chamada do brindo (2004), Premio Merlín 2004; A lúa dos Everglades (2007), Premio Terra de Melide 2007; O brindo de ouro. II. A Táboa da Hospitalidade (2009); O esconxurador (2010) e O bebedor de rakia (2011). As súas colaboracións xornalísticas están publicadas en La Voz de Galicia, O Correo Galego, e El Progreso. Mantén o blog Abellonenia (http://oulego.blogspot.com)

As súas obras como autor/a