Logo Xerais

Info autor/a

Dubert, Isidro

(enviar correo)

Isidro Dubert é catedrático de Historia moderna na Universidade de Santiago de Compostela. Habitualmente traballa en temas relativos á historia da familia e a demografía histórica de Galicia. Así mesmo, ten estudado aspectos da nosa historia referidos á cultura popular, á historia da pesca e do comercio marítimo, ao servizo doméstico, á vellez e o avellentamento demográfico, ao funcionamento dos mercados de traballo ou ao abandono infantil e a ilexitimidade. Entre outros, é autor de "Cultura popular e imaxinario social en Galicia, 1480-1900" (2007) e coordinador de "Historia de la Galicia moderna, siglos XVI-XIX" (2012).

As súas obras como autor/a